Ваша згода на дотримання нижче викладених правил є обов’язковою умовою надання Вам доступу до мережі “Калуська інформаційна мережа”.

Просимо уважно прочитати дані правила і не допускати їх порушення при підключенні!

Мережа Інтернет являє собою глобальне об’єднання комп’ютерних мережі інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об’єднання є децентралізованим і єдиного загальнообов’язкового зведення правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено.

Існують,однак, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів.

В мережі компанії “Калуська інформаційна мережа” забороняється:

 • навмисне нанесення збитків іншим особам або мережі;
 • втручатись в роботу інших комп’ютерів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп’ютерів і інформаційних джерел, інше);
 • розповсюдження інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів та працівників мережі;
 • розголошувати видані користувачеві логін та пароль для підключення до мережі Інтернет;
 • самовільне підключення до мережі будь-яких пристроїв, які можуть створювати проблеми в роботі мережі;
 • порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі;
 • розповсюджувати у будь-якому вигляді інформацію що суперечить чинному законодавству України (фото та відео відверто насильницького чи порнографічного характеру);
 • використовувати у спілкуванні ненормативну лексику;

У разі порушення даних правил компанія “Калуська інформаційна мережа” залишає за собою право прийняти рішення про обмеження або припинення доступу в Internet для логіна, користувач якого порушив зазначені вище правила.

ПРАВИЛА МЕРЕЖЕВОГО ЕТИКЕТУ

Фундаментальне положення цих норм таке:Правила використання будь-яких ресурсів Інтернету (від поштової скриньки до каналу зв’язку) визначають власники цих ресурсів і лише вони. Дія цих норм розповсюджується на порядок використання ресурсів мережі.

Тут і далі словом Мережа позначено мережу Інтернет та доступні з неї інші мережі.За здійснення нижчевказаних дій передбачено кримінальну відповідальність за статтями 361 та 362 Кримінального Кодексу України. Обмеження на інформаційний шум (спам) Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве суспільство розробило спеціальні правила, котрі спрямовані на відмежування користувача від непотрібної/небажаної інформації (спаму). Зокрема, неприпустимими є:

Масове розсилання попередньо неузгоджених електронних листів (mass mailing). За масове розсилання вважається як і розсилання одного повідомлення багатьом користувачам, так і відсилання багатьох листів одній особі. Тут і надалі електронними листами вважаються повідомлення електронною поштою, через ICQ та інші подібні засоби особистого обміну інформацією.

Неузгоджене відсилання електронних листів об’ємом більш як однієї сторінки чи з вкладеними файлами. Неузгоджене розсилання електронних листів рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, а також листів, котрі містять грубі чи образливі вирази та пропозиції.

Розміщення в будь-якій конференції (Usenet чи іншій), форумі чи в електронному списку розсилки статей, котрі не відповідають тематиці даної конференції чи списку розсилки (off-topic). Тут і надалі конференцією вважається телеконференція (група новин) Usenet та інші конференції, форуми та електронні списки розсилки.

Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами такої конференції чи таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції.

Розміщення в будь-якій конференції статті, котра містить вкладені файли, окрім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами такої конференції чи таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції.

Розсилання інформації особам, котрі явно висловили своє небажання отримувати таку інформацію.

Заборона несанкціонованого доступу та мережевих атак.

Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення чи участь в мережевих атаках чи проникненнях, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться за умови явного дозволу власника чи адміністратора цього ресурсу (наприклад, для тестування засобів захисту).

В тому числі заборонено:

Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання чи програмного забезпечення), котрі не належать цим користувачам. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу, в тому числі і привілейованого, до ресурсу Мережі (до комп’ютера, іншого обладнання чи інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення чи модифікація програмного забезпечення чи даних, котрі не належать користувачеві, без погодження з власниками цього програмного забезпечення чи даних або адміністраторами даного інформаційного ресурсу.

Передача на комп’ютери чи обладнання Мережі беззмістовної чи непотрібної інформації, котра створює паразитне навантаження на ці комп’ютери чи обладнання (атаки типу DoS чи DDoS), а також на ланки мережі, в об’ємах, котрі перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язку мереж та доступності певних її елементів.

Дотримання правил, що встановлені власниками ресурсів.

Окрім вищезазначеного, власник будь-якого інформаційного чи технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів чи посилання на них публікуються власниками чи адміністраторами цих ресурсів на місці під’єднання до таких ресурсів і є обов’язковими для виконання усіма користувачами цих ресурсів. Користувач повинен дотримуватися правил використання ресурсу чи негайно відмовитися від його використання.

Неприпустимість фальсифікації.

Значна частина ресурсів Мережі не потребує ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Однак в ряді випадків користувач повинен надати інформацію, котра ідентифікує користувача та його засоби доступу до Мережі.

При цьому користувачу заборонено:

 • Використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів etc.) третіх осіб, крім тих випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання. Разом з тим користувач повинен вжити заходів для неможливості використання ресурсів Мережі третіми особами від його імені(забезпечити збереженість паролів та інших кодів авторизованого доступу).
 • Фальсифікація своєї ІР-адреси, а також адрес, котрі використовуються в інших мережевих протоколах під час передачі даних в Мережі.
 • Використання неіснуючих зворотнiх адрес під час відсилання електронних листів.

Налаштування власних ресурсів.

Під час роботи в Мережі користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання третіми особами мережевих ресурсів, котрі належать користувачеві. У зв’язку з цим користувач повинен вжити відповідних заходів для налаштування власних ресурсів в такий спосіб, котрий би перешкоджав недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати у випадку виявлення такого використання. Прикладами потенційно проблемного налаштування мережевих ресурсів є:

 • відкритий ретранслятор електронної пошти (SMTP-relay);
 • загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп розсилки) засоби, котрі дозволяють третім особам не авторизовано приховати джерело з’єднання (відкриті проксі-сервери, etc);
 • засоби, котрі дозволяють третім особам не авторизовано приховати засіб пересилання повідомлення (відкриті remail-сервери, etc);
 • загальнодоступні адреси локальних мереж електронні списки розсилки з недостатньою авторизацією підписки чи без можливості її анулювання.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ

 1. Моментом початку надання послуги вважається момент фактичного надходження коштів на особистий рахунок Абонента.
 2. Послуга надається 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору.
 3. Оператор гарантує надання послуг у повному обсязі лише за умов позитивного залишку на особистому рахунку Абонента.
 4. Абонент має право обрати будь-які із запропонованих Оператором Послуг. При цьому їх порядок Тарифікації, швидкість та обсяг інформації зазначено у чинних Тарифах Оператора, які є невід’ємною частиною Договору. Мінімальна гарантована швидкість доступу до Інтернету у будь-якому тарифному плані складає 256 Кбіт/сек.
 5. Абонент може змінити перелік замовлених Послуг. Змінити Тарифний пакет звернувшись у офіси компанії або зателефонувавши до Колл-центру. Зміна Тарифного пакету відбудеться одночасно з початком наступного Періоду надання Послуг, або ж, за бажанням абонента -відразу, під час зміни Тарифного пакету, але без повернення коштів за невикористаний Період надання Послуг згідно попереднього Тарифного пакету.
 6. Надання Послуги доступу до Інтернету має відповідати вимогам наступних нормативних документів:
  • Законам України «Про захист прав споживачів», «Про телекомунікації»;
  • Правилам надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N295.
 7. Оператор надає Послуги в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послуги, їх якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуг не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.
 8. Протягом строку дії Договору Абонент має право в встановленому порядку відмовитись від отримання одного, декількох чи всіх обраних видів послуг, якщо це не суперечить положенням будь-якої Додаткової угоди, укладеної між Сторонами.
 9. Оператор не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все можливе для надання найвищої можливої якості Послуги та забезпечення швидкості доступу, визначеної Тарифами.
 10. Оператор, з технічних причин, у випадку зміни топології мережі, з метою забезпечення стабільності та безпеки мережі, має право змінювати параметри надання Послуг, IP-адреси Абонентів, обмежувати проходження окремих видів трафіку Інтернету.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕВИМ ОБЛАДНАННЯМ

Провайдер зобов’язується:

 1. Ознайомити абонента з правилами технічної експлуатації обладнання під час передачі обладнання.
 2. Надавати інформаційне та консультаційне сприяння абоненту щодо порядку правильної експлуатації обладнання.
 3. Безкоштовно здійснити заміну несправного обладнання, якщо абонент звернувся не пізніше 12 місяців з моменту придбання ONU,Media Converter* або не пізніше 4 місяців з моменту придбання зовнішнього радіообладнання на частоті 5 Гц за таких умов:
  • відповідність серійного номеру обладнання;
  • наявність заводських пломб та ярликів;
  • відсутність слідів фізичного пошкодження у тому числі відсутність значних подряпин на корпусі обладнання та комплектуючих;
  • відсутність на системних роз’ємах ушкоджень, вологи;
  • відсутність усередині обладнання сторонніх предметів.
 4. Без сплати будь-яких додаткових платежів здійснити заміну несправного обладнання, якщо абонент попередньо оплатив додаткову послугу «Гаряча заміна обладнання 1 рік –180 грн».

Абонент зобов’язується:

 1. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання обладнання.
 2. Усунути можливість доступу до обладнання некомпетентних осіб.
 3. Утримувати обладнання у повній справності.
 4. Не передавати обладнання третім особам.
 5. Вимикати обладнання під час грози, та не допускати стрибка напруги електромережі.
 6. У разі недотримання вище перелічених обов’язків, а також у випадку знищення або пошкодження обладнання чи його окремих складових частин, внаслідок якого неможливо відновити роботу обладнання, абонент несе повну матеріальну відповідальність за його заміну.

*ONU та Media Converter—це пристрої, що отримують та передають оптичний сигнал, а також перетворюють середовище передач і даних з оптоволоконного кабелю до витої пари.